Tin tức sự kiện
Đóng

Ký kết hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Ngày đăng: 15-01-2017 / Đăng bởi: KhoaKHCT KhoaKHCT
Hợp tác đào tạo, hỗ trợ học bổng, trao đổi cán bộ, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.

Hợp tác giữa Trường Đại học Nha Trang (NTU) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) - Chi nhánh Nha Trang được ký kết ngày 12/01, với sự tham dự của lãnh đạo hai bên cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Căn cứ tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên, hai bên thống nhất ký kết hợp tác với các nội dung chính:

1. Hợp tác đào tạo:

- Hàng năm, NTU tạo điều kiện cho TPBank đến giới thiệu, tiếp xúc và phỏng vấn tuyển chọn thực tập viên, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp để làm việc tại TPBank; Mời cán bộ lãnh đạo, quản lý của TPBank đến tham dự các buổi tọa đàm (seminar) chuyên đề để chia sẻ kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp... giúp sinh viên nhận biết và làm quen với môi trường làm việc, công tác tại ngân hàng.

- TPBank sẽ tiếp nhận sinh viên NTU đến thực tập và làm đồ án tốt nghiệp; Cử cán bộ có chuyên môn tham gia hội đồng hướng dẫn, đánh giá quá trình thực tập của sinh viên NTU...

2. Tài trợ học bổng:

TPBank tài trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động phong trào, thuộc ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán của NTU (quỹ học bổng 40.000.000đ/năm).

3. Hoạt động cộng đồng và dịch vụ khác:

- TPBank hỗ trợ NTU kinh phí (60.000.000đ/năm) để tổ chức các hoạt động ngoại khóa đào tạo kỹ năng mềm và hoạt động bổ trợ nhằm nâng cao năng lực làm việc cho sinh viên sau khi ra trường.

- NTU hỗ trợ TPBank triển khai các dịch vụ tiện ích của ngân hàng đến CBVC và sinh viên có nhu cầu.

Lễ ký kết hợp tác giữa Nhà trường với TPBank là tiền đề để phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh