Tin tức sự kiện
Đóng

Ký kết hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang

Ngày đăng: 02-11-2017 / Đăng bởi: KhoaKHCT KhoaKHCT
Hợp tác phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên biển.

Hợp tác giữa Viện Nuôi trồng Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Kiên Giang được ký kết ngày 24/10, với sự tham dự của lãnh đạo hai bên cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Căn cứ tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên, hai bên thống nhất ký kết hợp tác với các nội dung chính:

- Viện Nuôi trồng Thủy sản hỗ trợ tỉnh Kiên Giang xây dựng một dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi về sản xuất giống cá biển, quy trình nuôi thương phẩm đã thực hiện hoàn chỉnh tại địa phương khác bằng nguồn vốn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Dự án được hoàn thiện trong năm 2018 và triển khai năm 2019.

- Hai bên xây dựng và hoàn chỉnh dự án tổ chức lại sản xuất nuôi biển giai đoạn 2019 - 2021 tại Kiên Giang theo hướng đa dạng hóa sản phẩm nuôi biển, phù hợp với nhu cầu thị trường nội địa; Dự án mang tính giải pháp tổng hợp, khả thi, kết nối 4 nhà (nhà nông dân, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học dưới sự hỗ trợ của nhà nước) theo chuỗi giá trị sản phẩm. Dự án hoàn thành trong năm 2018, đến năm 2019 tiến hành lựa chọn 02 doanh nghiệp có năng lực (tài chính, kỹ thuật) để triển khai.

- Hai bên hợp tác xây dựng, đề xuất các đề tài, dự án các cấp và chủ động tìm kiếm nguồn kinh phí từ trung ương, địa phương để thực hiện. Hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp giống chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đại biểu thảo luận tại buổi ký kết

Đại diện hai bên ký kết hợp tác

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh