Tin tức sự kiện
Đóng

Đoàn công tác Trường Đại học Nha Trang tham gia họp khởi động dự án V2WORK.

Ngày đăng: 18-04-2018 / Đăng bởi: Việt Lê Đức
Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận, thống nhất.

Từ ngày 17 đến 26 tháng 3 năm 2018, đoàn công tác của Trường Đại học Nha Trang gồm đại diện của BGH, phòng Hợp tác đối ngoại và Trung tâm QHDN và Hỗ trợ sinh viên đã tham dự cuộc họp khởi động dự án Tăng cường năng lực hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và phát triển kỹ năng khởi nghiệp (V2WORK) tại Tây Ban Nha và thăm quan các trung tâm hướng nghiệp tại Đại học Alicante, và ĐH Coimbra, Bồ Đào Nha.

Đây là dự án thuộc Chương trình Erasmus + Nâng cao năng lực giáo dục đại học (CBHE), tiểu chương trình 2 (key action 2) do Cơ quan Phát triển Văn hóa, Nghe nhìn và Giáo dục tài trợ thông qua chương trình Eramus + với sự điều phối của Đại học Alicante, TBN. Dự án kéo dài đến 10/2020 (3 năm).

Mục tiêu tổng quát của dự án là tăng cường năng lực của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm nâng cao tinh thần khởi nghiệp và khả năng tìm kiếm nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp và củng cố mối quan hệ với thị trường lao động, trong đó mục tiêu cụ thể là:

- Hiện đại hóa các dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp sinh viên của 8 trường ĐH Việt Nam bằng cách xây dựng năng lực thể chế và con người trong kỹ năng khởi nghiệp và khả năng làm việc để họ có thể trở thành những cá nhân làm việc hiệu quả và năng động. 

- Củng cố các mối quan hệ giữa các trường đại học và doanh nghiệp thông qua việc phát triển các cơ chế để thúc đẩy sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp trong các Trung tâm hỗ trợ nghề nghiệp sinh viên.

8 trường đại học của Việt Nam tham dự với tư cách là đối tác chính của dự án, ngoài ra còn có các đối tác liên kết liên quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, và Tổ chức sinh viên Việt Nam.

Tại cuộc họp: các bên đã thảo luận luận và thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng năm và toàn bộ dự án. Toàn bộ hoạt động của dự án bao gồm 8 gói công việc  (WP) chính được chia đều cho các trường đối tác. Trong đó, trường Trường Đại học Nha Trang chủ trì gói công việc số 6 (WP6) với nội dung là đảm bảo chất lượng dự án – Quanlity assurance.Các đại biểu cũng thảo luận chi tiết thủ tục tiếp nhận, cách thức vận hành, quản lý dự án, cơ chế tài chính theo đúng hướng dẫn của nhà tài trợ và phù hợp các quy định của Việt Nam.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các mốc thời gian hoàn thành công việc cũng như các chỉ tiêu (indicator) cần đạt cho mỗi hoạt động của dự án. BQLDA gồm đại diện của mỗi trường sẽ họp trực tuyến 3 tháng một lần và họp trực tiếp 6 tháng một lần tại các trường đối tác. Các đại biểu cũng thống nhất khóa tập huấn chuyên môn cho cán bộ của các trung tâm hướng nghiệp và họp BQLDA đầu tiên sẽ diễn ra tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2018.


Sau cuộc họp khởi động, các đại biểu được đi thăm quan tìm hiểu thực tế trung tâm nghề nghiệp của hai trường đại học Alicante và Coimbra để tìm hiểu, học hỏi mô hình tổ chức, hoạt động chuyên môn và  kinh nghiệm vận hành trung tâm để áp dụng tại Việt Nam.

Dự án V2WORK được thực hiện từ 2017 đến 2020 với 3 đối tác chính tại Châu Âu gồm:  Đại học Alicante, Tây Ban Nha – Chủ dự án, Đại học Coimbra, Bồ Đào Nha, và Đại học Sheffield, Anh
8 Đại học Việt Nam tham gia với tư cách là đối tác chính bao gồm: Đại học Quốc gia Tp HCM, Trường Đại học Trà Vinh, Trường ĐH Thủ DầuMột, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Tây Nguyên, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Công nghiệp Vinh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ngoài ra còn một số đối tác liên kết tham gia hỗ trợ dự án bao gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, và Tổ chức sinh viên tình nguyện quốc tế AIESEC Vietnam.

Hoạt động của dự án được thực hiện trong 8 gói công việc (Work Package - WP)

WP 1:Phân tích nhu cầu, xác định các nhân tố thực tiễn và bối cảnh dự án: chủ trì ĐH Alicante: nội dung chính của WP 1 thu thập các thông tin, dữ liệu về hiện trạng của các Trung tâm hỗ trợ sinh viên (Trung tâm nghề nghiệp) của các trường đại học VN đồng thời phát triển các phương pháp, công cụ phân tích, đánh giá  để xây dựng báo cáo tổng quan về các vấn đề cần hỗ trợ giải quyết tại các Trung tâm nghề nghiệp.

WP2: Xây dựng năng lực – chủ trì ĐH Alicante: trên cơ sở các phân tích, đánh giá từ WP1, WP2 sẽ tổ chức các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, thiết kế các khóa học trực tuyến để hỗ trợ nhân sự các Trung tâm nâng cao năng lực chuyên môn và tiếng Anh.

WP3: Phát triển thể chế - chủ trì: Trường ĐH Bách Khoa HN: nhằm xây dựng các kế hoạch hành động, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và cơ sở hạ tầng, website, dữ liệu, thiết lập mạng lưới giữa các trung tâm nghề nghiệp của các trường.

WP4: Phát triển một Trung tâm nghề nghiệp kiểu mẫu – chủ trì Đại học Sheffield: Xây dựng các trung tâm nhằm mang đến các dịch vụ mới cho sinh viên và sinh viên sau tốt nghiệp, cung cấp dịch vụ về phát triển kỹ năng tìm kiếm việc làm và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên, tổ chức các cuộc thi về kỹ năng khởi nghiệp và ngày hội việc làm.

WP5: Xây dựng chiến lược phát triển để thiết lập mạng lưới thị trường lao động– chủ trì Đại học QG Tp HCM:  Mục tiêu là tổ chức các diễn đàn, hội nghị quốc gia về kỹ năng tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp với sự tham dự của các bên liên quan để khuyến nghị các cơ quan chức năng xây dựng chính sách phát triển mạng lưới thị trường lao động.

WP6: Tuyên truyền, phổ biến – Đại học Đà Nẵng chủ trì, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chiến lược  để tuyên truyền và phổ biến tinh thần khởi nghiệp và khả năng tìm kiếm nghề nghiệp tới tất cả sinh viên VN. Phổ biến kết quả, tác động của dựa án tới các bên liên quan thông qua website, hội nghị, hội thảo, truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng.

WP7: Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Nha Trang chủ trì, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chất lượng và giám sát quá trình thực thi dự án đảm bảo các hoạt động của dự án diễn ra đúng tiến độ, đúng định hướng và đạt được tất cả các mục tiêu đề ra.

WP8: Quản lý dự án –Đại học Alicante chủ trì, có nhiệm vụ phát triển các công cụ quản lý dự án trên cả hai phương diện thực thi dự án và đảm bảo rằng ngân sách của dự án được sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Phòng Hợp tác Đối ngoại
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh