Tin tức sự kiện
Đóng

Trường ĐH Nha Trang tham gia họp thường niên chương trình ILP

Ngày đăng: 28-01-2019 / Đăng bởi: Ánh Đào Ngọc
Ký kết nạp thành viên mới và thông qua nhiều hoạt động của chương trình cho năm 2019.
Đại biểu các trường thành viên tham gia cuộc họp thường niên tại Indonesia

Từ ngày 14-16/1/2019, TS. Nguyễn Thị Ngân – Phụ trách Phòng Hợp tác Đối ngoại đã tham dự cuộc họp thường niên Ban quản lý chương trình Thủy sản nhiệt đới ILP (International Linkage Program on Tropical Fisheries) tại Trường Đại học Nông nghiệp Bogor, Indonesia cùng với các trường đại học thành viên khác của mạng lưới ILP từ Nhật Bản, Malaysia, Phi-líp-pin, Thái Lan.

Một sự kiện nổi bật tại cuộc họp lần này là lễ ký kết nạp thành viên mới: Trường Đại học Nông nghiệp Bogor, Indonesia - một trong những trường mới được xếp hạng 100 trường đại học nông nghiệp tốt nhất thế giới tham gia vào mạng lưới ILP. Bên cạnh đó, cuộc họp đã tổng kết các hoạt động của chương trình ILP trong năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, chương trình có 17 sinh viên tham gia các chương trình trao đổi, trong đó 3 học viên cao học từ Trường ĐH Nha Trang tham gia trao đổi tại ĐH Kagoshima, Nhật Bản. Ban quản lý chương trình cũng thông qua nhiều nội dung liên quan đến đào tạo và học bổng cho năm 2019 và điều chỉnh hoạt động của Ban quản trị (do có sự thay đổi về tổ chức của ĐH Kagoshima), xây dựng kế hoạch và tiêu chí đánh giá chương trình dành cho học viên, giảng viên, các trường, và nhà tuyển dụng. Dự kiến cuộc họp thường niên tới sẽ được tổ chức tại Trường ĐH Terrengganu, Malaysia.

Phòng Hợp tác Đối ngoại
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh