Tin tức sự kiện
Đóng
Thông báo tổ chức kỳ thi HSK (Chinese Proficiency Test) mô phỏng
Sinh viên học tiếng Trung đăng ký thi HSK mô phỏng vào ngày 04/12/2016
Tô Văn Phương - Người duyệt: Trần Trọng Đạo
Ngày đăng: 04/11/2016 12:28:03 SA

Phòng Đào tạo thông báo:

Để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành chuẩn đầu ra tiếng Trung theo quy định, Phòng Đào tạo tổ chức kỳ thi mô phỏng HSK (Chinese Proficiency Test), cụ thể:

1. Thời gian: 7h00, ngày 04/12/2016, tại Giảng đường G3.

2. Đăng ký dự thi và nộp lệ phí: tại Phòng Đào tạo trước ngày 25/11/2016.

3. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có thể đăng ký thi HSK mô phỏng để được ghi nhận vào bảng điểm là ngôn ngữ thứ hai.

- Sinh viên các khóa 52 đến khóa 56 có nhu cầu hoàn thành Chuẩn đầu ra ngoại ngữ bằng tiếng Trung.

- Cá nhân có nhu cầu thi để xác nhận điểm học phần tiếng Trung.

Trân trọng thông báo.