Tin tức sự kiện
Đóng

Chương trình giáo dục đại cương Trường ĐH Nha Trang

Ngày đăng: 05-09-2017 / Đăng bởi: Tô Văn Phương
Năm 2016, Trường ĐH Nha Trang ban hành Chương trình khối giáo dục đại cương trình độ đại học hệ chính quy

CHƯƠNG TRÌNH KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số  439 /QĐ-ĐHNT ngày 10 tháng 6 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

I. Mục tiêu

Chương trình khối giáo dục đại cương trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang nhằm trang bị cho người học những kiến thức nền tảng, tổng quát và các kỹ năng, thái độ cần thiết để thích ứng với sự phát triển không ngừng của tri thức và xã hội, đồng thời tiếp tục giai đoạn giáo dục chuyên nghiệp.

II. Chuẩn đầu ra

1.  Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe

1.1.  Có lập trường chính trị tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết và thực hiện các giá trị đạo đức. Có ý thức xây dựng, bảo vệ tổ quốc và lợi ích của tập thể, bảo vệ môi trường; chủ động, tự tin và dám chịu trách nhiệm trong công việc.

1.2. Có ý thức học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực và sức khỏe. Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc được giao; tinh thần cầu tiến, hợp tác với các cá nhân khác trong công việc.

2.  Kiến thức

2.1. Có hiểu biết cơ bản về lý luận chính trị, quân sự; hình thành được thế giới quan và phương pháp luận khoa học để làm cơ sở cho việc tiếp cận, lĩnh hội các vấn đề chuyên môn và thực tiễn; có hiểu biết cơ bản về thể dục thể thao và phương pháp rèn luyện sức khỏe.

2.2. Hiểu và áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, toán và khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc ngành đào tạo.

3. Kỹ năng

3.1. Có kỹ năng tư duy, sáng tạo; kỹ năng giao tiếp, lập luận, thuyết trình, phản biện và làm việc nhóm; kỹ năng rèn luyện sức khỏe.

3.2. Có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) và ngoại ngữ (bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam đối với nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh và Kinh doanh thương mại; bậc 2 đối với các ngành còn lại) trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết công việc chuyên môn.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh