Tin tức sự kiện
Đóng

Dự án TUNASIA: Tập huấn nâng cao năng lực đào tạo ngành thủy sản cho Khu vực Đông Nam Á tại Ireland

Ngày đăng: 21-06-2018 / Đăng bởi: Ánh Đào Ngọc
Nhiều nội dung quan trọng được các chuyên gia tại các Trường Đại học và Viện nghiên cứu của châu Âu trình bày, thảo luận nhằm xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo NTTS, phương pháp kiểm tra, đánh giá và quản lý sinh viên năm thứ nhất cho các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ dự án Tunasia, mà trường Đại học Nha Trang là thành viên, từ ngày 27/5 năm đến ngày 01/6/2018, đoàn cán bộ của Viện Nuôi trồng Thủy sản đã tham dự đợt tập huấn “Nâng cao năng lực đào tạo ngành thủy sản cho khu vực Đông Nam Á, hướng tới phát triển bền vững”


Thông qua đợt tập huấn các chuyên gia đã giới thiệu phương pháp xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành học thuộc lĩnh vực thủy sản, phương pháp đánh giá chuẩn đầu ra cho từng nhóm môn học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của học viên để đạt được chuẩn đầu ra.

Nhóm các trường đại học đến từ Anh, Đức, Ireland, Nga, Thái Lan và Việt Nam thảo luận nâng cấp chương trình khung Nuôi trồng thủy sản (NTTS) hiện có thông qua việc đưa thêm một số môn học liên quan đến quản lý môi trường trong NTTS vào chương trình. Xây dựng chương trình thạc sĩ nuôi trồng thủy sản bền vững dựa trên chương trình khung thạc sĩ NTTS hiện có. Phát triển các khóa học đào tạo từ xa trong lĩnh vực thủy sản cũng như thảo luận cập nhật chuẩn đầu ra cho thạc sĩ NTTS.

Đại diện của trường Đại học họp thảo luận và thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động trong thời gian tới: Thành lập trung tâm xuất sắc và tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao năng lực
đào tạo luân phiên giữa các trường thành viên của dự án. Sau đợt tập huấn, các đại biểu được đi thăm quan tìm hiểu thực tế nghiên cứu tại Viện Công nghệ Galway Mayo, Ireland, các mô hình nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản ở Viện Hải dương học tại New Quay-lartith và các cơ sở Nuôi trồng thủy sản của địa phương.



Đại biểu đi thăm quan tìm hiểu thực tế




Viện Nuôi trồng thủy sản


Cong ty cong nghe Nguyen Thanh