Tin tức sự kiện
Đóng

Hướng dẫn sinh viên khóa 60 đăng ký kế hoạch học tập

Ngày đăng: 08-09-2018 / Đăng bởi: Tô Văn Phương
Sinh viên vào website Phòng Đào tạo Đại học để xem chi tiết

Sinh viên Khóa 60 tìm hiểu về quy định đào tạo, quy định đánh giá học phần (môn học), hướng dẫn đăng ký môn học, thời khóa biểu... xem chi tiết tại đây.


.........................................
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh