ThongBao
Đóng

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2016 - THÔNG BÁO LẦN 2
24/02/2016 11:24:45 SA

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2016

Thông báo lần 2

Hội nghị Khoa học trẻ về công nghệ sinh học và Môi trường

Mục tiêu Hội nghị Khoa học trẻ về Công nghệ sinh học và Môi trường 2016 là một hoạt động về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang vào tháng 5 năm 2016 tại Nha Trang. Mục đích của Hội nghị là Khuyến khích các nhà khoa học trẻ trong nước và thế giới trao đổi thông tin nghiên cứu, cập nhật thành tựu mới, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ sinh học và Môi trường. Đồng thời hội thảo cũng là diễn đàn của sinh viên hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới.

Gia hạn nộp phiếu đăng ký tham dự hội thảo đến hết ngày 29/2/2016

Xem chi tiết

Thông báo lần 1

Phiếu đăng ký hội thảo