ThongBao
Đóng

THÔNG BÁO tuyển ứng viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên Erasmus +
18/04/2016 5:39:12 SA

THÔNG BÁO

(v/v tuyển ứng viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên Erasmus +)

Viên CNSH&MT tran trong thông báo tuyển ứng viên cho chương trinh trao đổi sinh viên Erasmus +

1.    Đối tượng và thời gian: Sinh viên Đại học ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Khóa 55

Thời gian: 5 tháng (từ tháng 9/2016 – 2/2017)

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây