ThongBao
Đóng

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ HỌC TỐT CỦA VIỆN CNSH&MT NĂM HỌC 2016-2017
16/03/2017 4:53:38 CH

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo

HỘI NGHỊ HỌC TỐT CỦA VIỆN CNSH&MT NĂM HỌC 2016-2017


1. Thời gian: 14h-17h00, 19/3/2017

2. Địa điểm: Hội trường số 3

3. Thành phần: Toàn thể giảng viên và sinh viên Viện CNSHMT, khách mời

4. Ban chỉ đạo và Ban tổ chức

Trưởng Ban chỉ đạo: Thầy Ngô Đăng Nghĩa

Ban tổ chức: Thầy Nguyễn Văn Duy, Thầy Nguyễn Công Minh

Chủ tọa hội nghị:

1)     Thầy Ngô Đăng Nghĩa, Viện trưởng

2)     Cô Khúc Thị An, Trưởng BM CNSH

3)     Sinh viên Trần Thanh Hoàng, Lớp 55SH1

Chương trình hội nghị