ThongBao
Đóng

BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG THẠC SỸ CNSH QUÝ I/2018
10/01/2018 5:06:04 CH

Viện CNSH & MT thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ đề cương Thạc sĩ như sau:

1. Thời gian: 7:30 ngày 12/1/2018

2. Địa điểm: 

                  - Phòng học C1 (Hội đồng 1: Võ Thị Thanh Diệu, Nguyễn Thị Kim Hằng, Dương Thị Thu Huyền, Trần Văn Khoa, Phan Thị Phượng, Đinh Thị Sở, Phạm Thị Thủy, Đinh Thị Út, Nguyễn Thị Phương Yến)

                  - Phòng học C2 (Hội đồng 2: Trần Thị Hoàn Anh, Dương Thế Bảo, Chế Văn Dũng, Phạm Thị Thanh Hải, Hồ Hoàng Anh Kha, Nguyễn Thị Như Thảo, Trần Văn Tuấn, Trương Ngọc Thảo Vy)

Thứ tự trình bày của học viên theo bảng chữ cái, thời gian trình bày tối đa 10 phút, tập trung vào phần phương pháp và thiết kế thí nghiệm.

Kính mời các bạn sinh viên, học viên quan tâm đến tham dự!