ThongBao
Đóng

THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÝ I/2018 – NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
08/03/2018 10:58:53 SA

VIỆN CNSH&MT TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO


THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÝ I/2018 – NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌCKính mời các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên quan tâm đên tham dự
Vui lòng xem chi tiết tại đây