ThongBao
Đóng

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP QUÝ I - 2018
09/03/2018 2:24:37 CH

VIỆN CNSH&MT TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP QUÝ 1 - 2018

Quý 1 - 2018, Viện CNSH&MT có 25 SV dự kiến tốt nghiệp (8 SV bậc Cao đẳng, 17 SV bậc Đại học)
Vui lòng xem chi tiết tại đây () (ĐH)