ThongBao
Đóng

THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÝ II/2018 – NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
11/05/2018 2:46:59 CH

VIỆN CNSH&MT TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO


THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÝ II/2018 – NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Kính mời các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên quan tâm đên tham dự
Vui lòng xem chi tiết tại đây