ThongBao
Minimize

Thông báo lịch bảo vệ đề cương thạc sỹ Q3/2018
9/24/2018 10:02:27 AM

Thông báo lịch bảo vệ đề cương thạc sỹ Q3/2018

Thời gian: 14h ngày thứ 2, 24/9/2018
Địa điểm: Vp Viện CNSH & MT

Danh sách học viên (6 người)
1. Hà Thị Hằng 
2. Nguyễn Trang Thụy Hợp
3. Nguyễn Thị Huyền
4. Trần Thị Châu Loan
5. Huỳnh Thị Bích Mai
6. Ngô Hàn Thuyên Thuyên

 Kính mời các cán bộ, giảng viên và học viên quan tâm đến tham dự