ThongBao
Minimize

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017
11/2/2018 9:07:09 AM

Nhằm mục đích giúp Trường ĐHNT thiết lập và phát triển mối liên lạc giữa Nhà trường với các cựu sinh viên, đồng thời cung cấp những thông tin quý báu giúp Nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của xã hội. Rất mong các Anh/chị hỗ trợ Trường/viện bằng việc hoàn thành Phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp sau đây:

Link: https://goo.gl/forms/6BqSdEgnRiFKMzH13

Nhà trường đảm bảo tính bảo mật của các thông tin cá nhân được cung cấp. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Anh/Chị.

Trân trọng cảm ơn.