ThongBao
Minimize

THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN
7/9/2019 10:35:39 AM

THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo
Thời gian và địa điểm hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên

Kính mời cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm đến tham dự

Vui lòng xem danh sách tại đây