ThongBao
Minimize

LỊCH BẢO VỆ HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÝ III/2019 – NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
9/17/2019 10:32:25 AM

VIỆN CNSH&MT TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÝ III/2019 – NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌCThời gian bảo vệ: 26-29/9/2019
Địa điểm: Phòng C3, Khu nhà Viện Khai thác – Viện CNSHMT


Danh sách học viện bảo vệ