ThongBao
Minimize

THÔNG BÁO Hội thảo Việt Nam - Đài Loan về Nghiên cứu Khoa học & Đào tạo lần 2 với chủ đề "Structural Biology, Bioinformatics and Drug Target of Infectious and non-communicable Disease"
11/27/2019 2:17:38 PM

Hội thảo Việt Nam - Đài Loan về Nghiên cứu Khoa học & Đào tạo lần 2 với chủ đề "Structural Biology, Bioinformatics and Drug Target of Infectious and non-communicable Disease" do Đại học Thanh Hoa, Đài Loan và Viện Pasteur, Nha Trang phối hợp tổ chức sẽ được diễn vào:
- Thời gian: 13 - 18/01/2020
- Địa điểm: Viện Pasteur, Nha Trang

Hội thảo được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan về các khái niệm và ứng dụng của sinh học cấu trúc và tin sinh học đối với việc nghiên cứu bệnh. Người tham gia sẽ được học cách sử dụng các công nghệ sinh học tiên tiến để phát hiện các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm, cũng như tạo điều kiện để lựa chọn sinh viên tiềm năng tham gia các dự án nghiên cứu trong tương lai. Khóa học sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh và được cấp chứng nhận tích lũy tương đương 2 tín chỉ cho chương trình Đào tạo sau Đại học tại trường Đại học Thanh Hoa, Đài Loan (được chứng nhận bởi Bộ Giáo dục tại Đài Loan)

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại: http://fbb.hcmus.edu.vn/…/hoi-thao-viet-nam-dai-loan-ve-ngh…