ThongBao
Minimize

LỊCH BẢO VỆ HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÝ III/2019 – NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
12/13/2019 8:51:51 AM

VIỆN CNSH&MT TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÝ III/2019 – NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌCThời gian bảo vệ: 18-20/12/2019
Địa điểm: Phòng C2 và Phòng họp số 3, Khu nhà Viện Khai thác – Viện CNSHMT


Danh sách học viện bảo vệ