ThongBao
Minimize

BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Quí 2/2020
5/6/2020 4:08:15 PM

VIỆN CNSH&MT TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG 
THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Quí 2/2020

Thời gian: 14h ngày 14/5/202
Địa điểm: VP Viện Công nghệ sinh học và Môi trường
Danh sách học viên (xem file)

Kính mời các học viên, các em sinh viên và cán bộ, giảng viên quan tâm đến tham dự