Seminar bộ môn
Minimize
SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 11/2015

Giờ/ngày tổ chức: 15h30 ngày 23/11/2015

Địa điểm: Văn Phòng BM CNKTMT

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

1/ Ngô Đăng Nghĩa: Phụ phẩm chế biến thủy sản: Từ quan niệm là chất thải đến ứng dụng trong y dược và mỹ phẩm

2/ Lê Nhật Thành: Báo cáo kết quả cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhà máy Long Sinh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 11/2016

Giờ/ngày tổ chức: 15h30 ngày 23/11/2016

Địa điểm: Văn Phòng BM CNKTMT

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

1/ Nguyễn Thị Ngọc Thanh: Ứng dụng quá trình thiếu khi từng mẻ để xử lý oxit nito nồng độ cao trong nước rỉ rác cũ

2/ Hoàng Ngọc Anh: Formosa và vấn đề ô nhiễm biển miền Trung
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 1/2017

Giờ/ngày tổ chức: 8h00 ngày 11/1/2017

Địa điểm: Văn Phòng BM CNKTMT

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

1/ Nguyễn Thị Ngọc Thanh: Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại thành phố Đà Lạt

2/ Trương Trọng Danh: Một số sự cố cơ bản về bùn và hướng xử lý
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 3/2017

Giờ/ngày tổ chức: 8h00 ngày 24/03/2017

Địa điểm: Văn Phòng BM CNKTMT

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

1/ Nguyễn Thanh Sơn: Ô nhiễm môi trường và sự cố tràn dầu.

2/ Hoàng Ngọc Anh: Vấn đề an ninh môi trường ở Việt Nam

3/ Trần Thị Tâm: Lợi ích của việc sử dụng giun quế trong xử lý rác thải hữu cơ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 5/2017

Giờ/ngày tổ chức: 8h00 ngày 26/05/2017

Địa điểm: Văn Phòng BM CNKTMT

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

1/ Nguyễn Thanh Sơn: Phát thải bằng không

2/ Hoàng Ngọc Anh: Thủy điện và đa dạng sinh học

3/ Trần Thanh Thư: Các mô hình ủ phân hữu cơ hiếu khí

4/ Trần Thị Tâm: Giới thiệu mô hình xử lý nước thải tại Công ty CP TongHong Tannery Việt Nam.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------