HT quốc tế về CNSH&MT
Minimize
  
HN nâng cao chất lượng ĐT
Minimize
  
Bảo tồn GEN
Minimize
  
Dự án Quốc tế
Minimize
  
 
Minimize
Membership Membership:
Latest New User Latest: BM CNSH
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 2

People Online People Online:
Visitors Visitors: 6
Members Members: 0
Total Total: 6

Online Now Online Now:
  
 
Minimize

  
Tin tức
Minimize
Nghiên cứu khoa học  
THÀNH VIÊN NHÓM NC ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI THÁI LAN 12/3/2018 10:39:12 AM
Tin tức - Thông báo  
VIỆN CNSH&MT KHẢO SÁT TRẠI NINH PHỤNG 11/8/2018 10:41:39 AM
Hoạt động đào tạo  
VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM KHOA HỌC VUI CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN THIỆN THUẬT 12/14/2018 9:58:07 AM
Hớp tác đối ngoại  
CHUYÊN GIA CAO CẤP USAID LÀM VIỆC VỚI VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC & MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANGGiới thiệu về những thành tựu đạt được của các dự án PEER trong những năm qua 5/18/2019 3:19:09 PM
Đoàn thanh niên  
VIỆN CNSH & MT TỔ CHỨC HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 26/03/2018BCH Đoàn Viện CNSH & MT đã tổ chức thành công “Hội trại truyền thống 26/03/2018” từ ngày 31/3 – 01/04/2018 tại khu du lịch Trăm Trứng 4/5/2018 9:35:19 AM
Thông tin trao đổi  
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM HIỆN NAYTheo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 thì Trong 10 năm tới, nếu GDP của Việt Nam tăng gấp đôi mà không quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng lên 3 lần, đến năm 2025 có thể gấp 4-5 lần. Trung bình GDP cứ tăng 1% thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi 3% GDP 12/2/2018 9:40:35 PM