HN nâng cao chất lượng ĐT
Minimize
  
Bảo tồn GEN
Minimize
  
Dự án Quốc tế
Minimize
  
 
Minimize
Membership Membership:
Latest New User Latest: BM CNSH
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 2

People Online People Online:
Visitors Visitors: 8
Members Members: 0
Total Total: 8

Online Now Online Now:
  
HT quôc tế CNSH&MT
Minimize

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT 2019

Theme: Toward Ecosystem Health and Sustainability

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2019

Chủ đề: Hướng tới sức khỏe và tính bền vững của hệ sinh thái  
 
Minimize

  
Tin tức
Minimize
Nghiên cứu khoa học  
HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG 2019Ngày 17/7/2019, Viện CNSH&MT, Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo Quốc tế về Công nghệ sinh học và Môi trường 2019 với chủ đề Hướng tới Hệ sinh thái khỏe mạnh và bền vững (International Conference on Biotechnology and Environment, 2019 with theme Toward the ecosystem health and sustainibility). 7/22/2019 11:21:45 AM
Tin tức - Thông báo  
VIỆN CNSH&MT KHẢO SÁT TRẠI NINH PHỤNG 11/8/2018 10:41:39 AM
Hoạt động đào tạo  
VIỆN CNSH&MT TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM KHOA HỌC VUI CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN THIỆN THUẬT 12/14/2018 9:58:07 AM
Hớp tác đối ngoại  
LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VÀ HỌP THƯỜNG NIÊN DỰ ÁN PEER 6-435Ngày 18/7/2019, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đa phương giữa Trường Đại học Nha Trang, Viện Nghiên cứu và phát triển Nội đồng Cam Pu Chia, Trung tâm Nguồn lợi Thủy sinh Lào, và Trường Đại học Ubob Rachathani, Thái Lan được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang. 7/22/2019 11:30:39 AM
Đoàn thanh niên  
VIỆN CNSH & MT TỔ CHỨC HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 26/03/2018BCH Đoàn Viện CNSH & MT đã tổ chức thành công “Hội trại truyền thống 26/03/2018” từ ngày 31/3 – 01/04/2018 tại khu du lịch Trăm Trứng 4/5/2018 9:35:19 AM
Thông tin trao đổi  
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM HIỆN NAYTheo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 thì Trong 10 năm tới, nếu GDP của Việt Nam tăng gấp đôi mà không quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng lên 3 lần, đến năm 2025 có thể gấp 4-5 lần. Trung bình GDP cứ tăng 1% thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi 3% GDP 12/2/2018 9:40:35 PM