ThongBao
Minimize

THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÝ IV/2018 – NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
11/26/2018 10:35:59 AM


Viện CNSH&MT trân trọng thông báo
 BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ  QUÝ IV/2018 – NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Thời gian bảo vệ: 01/12/2018.

 Địa điểm bảo vệ: Phòng học C1

Danh sách học viên bảo vệ quý IV/2018 (xem file)