ThongBao
Minimize

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC QUÍ I/2019
2/26/2019 2:52:39 PM

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC QUÍ I/2019

Thời gian: 8h sáng thứ 6 ngày 8/3/2019

Địa điểm: VP Viện CNSH và MT

DS học viên (file đính kèm)

Trân trọng kính mời các sinh viên/học viên quan tâm đến tham dự.