ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Đóng
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CÁC HỌC PHẦN DÀNH CHO CÁC LỚP CAO HỌC

+ Công nghệ vi sinh hiện đại
+ Kỹ thuật các quá trình sinh học
+ Kỹ thuật phân tích chẩn đoán phân tử
+ Công nghệ protein tái tổ hợp
+ Nhiên liệu sinh học biển
+ Công nghệ probiotic trong thực phẩm và thủy sản
+ Độc tố sinh vật biển
+ Công nghệ sinh học trong xử lý chất thải
+ Công nghệ sinh học thực phẩm
+ Công nghệ sản xuất vaccine
+ Công nghệ sinh học rong biển
+ Công nghệ sinh học dược
+ Công nghệ enzyme trong thực phẩm và thủy sản

CÁC HỌC PHẦN DÀNH CHO CÁC LỚP ĐẠI HỌC

+ Công nghệ vi sinh + Công nghệ gen + Virus học + Công nghệ sản xuất vaccine + Công nghệ lên men
+ Thực hành Công nghệ lên men
+ Marketing sản phẩm công nghệ sinh học
+ Thực hành công nghệ sinh học thực vật
+ Thực hành kỹ thuật trồng nấm (ĐH)
+ Công nghệ sinh học thực vật
+ Kỹ thuật trồng nấm
+ Thực tập ngành nghề
+ Công nghệ probiotic
+ Công nghệ sinh học biển
+ Nhập môn công nghệ sinh học
+ Thực hành công nghệ probiotic
+ Công nghệ protein enzyme
+ Thực hành công nghệ protein enzyme
+ Công nghệ sinh học môi trường (CNSH)
+ Công nghệ sinh học môi trường (MT)
+ Công nghệ sinh học trong bảo quản chế biến thực phẩm
+ Ứng dụng công nghệ sinh học trong thực phẩm
+ Tiếng anh cho Sinh học
+ Kỹ thuật sản xuất rau an toàn
+ Công nghệ sản xuất kháng sinh và vitamin
+ Polymer sinh hoc biển
+ Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học
+ Công nghệ sinh học động vật
+ Thực hành Công nghệ vi sinh
+ Thực hành Công nghệ sinh học động vật
+ Thực hành công nghệ gen
+ Công nghệ lên men thực phẩm (dành cho ngành CNTP)
+ Phương pháp nghiên cứu khoa học

         CÁC HỌC PHẦN DÀNH CHO CÁC LỚP CAO ĐẲNG

+ Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật + Thực hành Nuôi cấy mô tế bào thực vật + Kỹ thuật trồng nấm (CĐ) Thực hành kỹ thuật trồng nấm (CĐ) + Xét nghiệm sinh học phân tử