Enter Title
Đóng
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

I. Các công tác đã thực hiện tháng 8

1. Công tác đào tạo và sinh viên

1.1. Rà soát hoàn tất việc kê khai thanh toán giờ giảng năm học 2016 – 2017 sau khi có một số điều chỉnh. Chuẩn bị kế hoạch giảng dạy năm học mới. (Các GV)

1.2. Tổ chức công tác coi thi kỳ kè và thi lại học kỳ 2 theo kế hoạch của nhà Trường (TBM và các GV)

1.3. Phân công công tác GVCN khóa 59 và lên phương án và triển khai công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt đầu khóa (TBM và các GV: Cô Hải, Thầy Chung, Cô Lan)

1.4. Chuẩn bị cho bảo vệ Cao học CNSH đợt 3 từ ngày 19 đến 21/8 (Thầy Duy)

1.5. Chuẩn bị kế hoạch cho Khảo sát nhu cầu đào tạo tiến sĩ ngành CNSH tại các Tỉnh Miền Trung tây Nguyên (Thầy Duy)

1.6. Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giảng viên chính do Nhà Trường tổ chức (Cô An, Cô Cúc, Cô Thu, Cô Hải)

2. Công tác NCKH

2.1.Tiếp tục triển khai các đề tài, hợp đồng nghiên cứu đã được phê duyệt. (Cô An, Thầy Duy)

2.2. Xây dựng kế hoạch làm việc với Cty Mê Trang: Nghiên cứu và phát triển một số sản phẩm có giá trị thương mại từ nấm đông trùng hạ thảo (trà , cà phê): Đăng ký chất lượng sản phẩm cho nguyên liệu nấm ĐTHT (Cô An)

2.3.Tiếp tục triển khai các hướng nghiên cứu CNSH nông nghiệp. Xây dựng tờ trình cho khu thí nghiệm này, (Cô An và nhóm GV)

2.4. Chuẩn bị thông tin giới thiệu về định hướng nghiên cứu, năng lực hợp tác, chuyển giao của nhóm và BM (Cô An)

3. Công tác khác

3.1. Rà soát kế hoạch nghỉ phép trong dịp hè của các GV: Cô Thu xin nghỉ  phép về quê ngoài kế hoạch (14/8 đến 27/8). Thầy Chung đang học NCS tại Hà Nội đến ngày 28/8.

3.2. Tham gia kế hoạch công tác nhân sự  (Phó Trưởng đơn vị) nhiệm kỳ mới (Các GV liên quan: Thầy Duy, Cô An, Cô Hải)

3.3. Hoàn thiện lý lịch KH cá nhân để đưa lên website của viện (Các GV) trước ngày 25/8.

II. Dự kiến công tác tháng 9/2017.

1.     Xây dựng kế hoạch chung năm học (công tác đào tạo, và NCKH), họp thông qua BM để thống nhất (TBM và các GV)

2.     Triển khai giảng dạy học kỳ 1 theo TKB,  công bố đề cương chi tiết học phần lên website (Các GV)

3.     Tổ chức Sinh học học thuật BM (TBM và các GV)

4.     Hoàn tất tờ trình về khu thí nghiệm cho nhóm CNSH TV (Cô An)

5.     Triển khai các công việc theo lịch công tác tháng 9 của Viện và nhà Trường.