Enter Title
Đóng

MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Nghiên cứu về nấm ký sinh côn trùng: nghiên cứu và sản xuất thương mại các chủng nấm: Cordycep militaris, ứng dụng công nghệ vi nang để phát triển các sản phẩm chức năng từ nấm Cordycep militaris.

2. Nghiên cứu nhân giống thực vật bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào một số cây giống: Hoa, dược liệu và rong biển. Ứng dụng kỹ thuật chuyển gen trên một số đối tượng thực vật.

3. Nghiên cứu sản xuất chế phẩm phân bón hữu cơ (từ vi sinh rong biển và phế liệu thủy sản).

4. Nghiên cứu các nhóm vi sinh vật gây bệnh trên thủy sản (cá, tôm): do vi khuẩn, virus.

5. Nghiên cứu sản xuất kháng thể lòng đỏ trứng gà ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản: phát hiện bệnh sớm trên thủy sản.

6. Chẩn đoán và phát hiện bệnh trên thủy sản bằng kỹ thuật sinh học phân tử


CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của epiphyte lên sinh trưởng, phát triển và chất lượng rong sụn (đề tài cấp Bộ 2016-2017).

2. Thực hiện đào tạo sản xuất nấm đông trùng hạ thảo (Cordycep militaris) cho Cty yến Sào Khánh Hòa (2017).

3. Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm phân bón hữu cơ từ rong biển Ulva reticulata nâng cao năng suất rau xanh (Đề tài cấp trường 2017).

4. Vi nhân giống cây hoa chuông, hoa cúc, dã yên thảo (2016), hoa hồng leo, chuối mốc, lan mokara, lan dendro (2017).

5. Ứng dụng dịch chiết rong trong nuôi cấy mô tế bào thực vật (2017).

6.  Hợp tác với Viện Hóa học của Bộ Quốc Phòng triển khai Dự án: Sản xuất mùn hữu cơ vi sinh cải tạo đất và xây dựng

mô hình trồng rau xanh năng suất tại quần đảo Trường Sa (2017).

7.  Hợp tác với Cty Cà phê Mê Trang để phát triển một số sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo (2017).

8.  Nghiên cứu sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ nấm.

9.  Nghiên cứu một số hoạt tính sinh học của nấm ký sinh côn trùng (Cordycep militaris).

10. Phối hợp với Cty Dược Liên Sơn để phát triển nhân giống một số cây dược liệu.

11. Kết hợp với Công ty giống thủy sản Việt Nam tham gia dự án: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen để sản xuất tôm thẻ chân trắng Penaeus vananmei bố mẹ sạch bệnh, kháng bệnh