Enter Title
Đóng

Công nghệ vi nang là một giải pháp bao gói hữu hiệu giúp chuyển đổi các hợp chất dạng lỏng, khí sang dạng bột đồng thời bảo vệ hoạt tính của các hợp chất này trong một cấu trúc rất nhỏ có màng bao bọc nhằm hạn chế tác động của môi trường bên ngoài (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, oxy …). Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp biến đổi và bảo vệ các hợp chất có hoạt tính sinh học cao như enzyme, tế bào (probiotic), chất thơm, chất màu thực phẩm … đồng thời là một biện pháp hữu hiệu để nâng cao giá trị sử dụng của chúng. Phạm vi ứng dụng của công nghệ vi nang rất rộng: thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp tẩy rửa, sản phẩm gia dụng, công nghiệp sơn, in ấn, công nghệ môi trường ….

Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Nha Trang đã nghiên cứu thành công công nghệ sản xuất vi nang dầu gấc với các quy trình bao gói khác nhau. Kết quả nghiên cứu cũng giúp mở ra một hướng nghiên cứu mới: ứng dụng công nghệ vi nang trong việc bảo vệ các hoạt tính sinh học của các hợp chất thiên nhiên khác.