Chương trình Giảng dạy Học phần HKI - NH: 2015-2016
Đóng
------------------------------------CAO HỌC--------------------------------------
Khung De cuong chi tiet hoc phan Hoa sinh nang cao BIO501 SH15.doc
Khung De cuong chi tiet hoc phan, SH phân tử tế bào.doc
Khung De cuong chi tiet hoc phan_Da dang sinh hoc_CNSH2015_NT.doc
Khung De cuong chi tiet hoc phan_SH15.doc

-------------------------------------ĐH & CĐ---------------------------------------

ĐỢT 1
CTGDHP_Te bao hoc_56SH1, 56SH2_Khuc Thi An.docx
CTGDH_Te bao hoc_56C.SH_Khuc Thi An.docx
CTGDHP_Sinh hoc dai cuong_cac nganh_Van Hong Cam.doc
CTGDHP_Xet nghiem benh bang ky thuat vi sinh_55C.SH_Van Hong Cam.doc
CTGDHP_Tin sinh hoc_56C.SH_Le Phuong Chung.doc
CTGDHP_An toan sinh hoc_55SH1 va 55SH2_Le Phuong Chung.doc
CTGDHP_Vi sinh vat hoc_56C.SH_Nguyen Thi Kim Cuc.doc
CTGDHP_Vi sinh vat hoc_56SH1_Nguyen Thi Kim Cuc.doc
CTGDHP_Vi sinh vat hoc_56SH2_Nguyen Thi Kim Cuc.doc
CTGDHP_Vi sinh moi truong_56C.MT_Nguyen Van Duy.doc
CTGDHP_Vi sinh thuc pham_56CCB, 56CTP1, 56CTP2, 56CTP3_Nguyen Thi Thanh Hai.doc
CTGDHP_Mien dich hoc 55SH1_Tran Vi Hich.doc
CTGDHP_Mien dich hoc 55SH2_Tran Vi Hich.doc
CTGDHP_Hoa sinh hoc thuc pham_56CTP3_Nguyen Cong Minh.docx
CTGDHP_Hoa sinh hoc thuc pham_56CTP2_Nguyen Cong Minh.docx
CTGDHP_Hoa sinh hoc thuc pham_56CCB_Nguyen Cong Minh.docx
CTGDHP_Hoa sinh hoc thuc pham_56CTP1_Nguyen Cong Minh.docx
CTGDHP_Hoa sinh hoc_6CSH_Pham Thu Thuy.doc
CTGDHP_Hoa sinh moi truong_56CMT_Pham Thu Thuy.doc
CTGDHP_Hoa sinh thuc pham_6CBTS_Pham Thu Thuy.doc
CTGDHP_Di truyen hoc_56SH1,2_Le Nha Uyen.docx
CTGDHP_Vi sinh thuc pham_56CBTS_Le Nha Uyen.docx


ĐỢT 2
CTGDHP_Te bao hoc_56SH1, 56SH2_Khuc Thi An.docx
CTGDHP_Hoa sinh hoc thuc pham_56STH_Nguyen Thi Nga.docx
CTGDHP_Hoa sinh hoc_56NT1, 56NT2_Nguyen Thi Nga.doc
CTGDHP_Sinh hoc dai cuong_57NT1_Tran Thi Le Trang.doc
CTGDHP_Vi sinh thuc pham_56CBTS_Le Nha Uyen.docx
CTGDHP_Sinh hoc dai cuong_Vu Dang Ha Quyen.doc
CTGDHP Vi sinh vat ung dung trong NTTS_Vu Dang Ha Quyen.doc