Enter Title
Đóng

Phân tích môi trường với máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS (Thermo Element – Mỹ)

  Sau hai dự án về công nghệ sinh học và môi trường, hiện nay cơ sở vật chất của Viện đã được trang bị khá hiện đại có khả năng nghiên cứu sinh học phân tử, công nghệ gen, công nghệ vi sinh, phân tích xác định độc chất cho thực phẩm và môi trường ở mức ppT thông qua một số thiết bị chính như sau:

                 Công nghệ sinh học & vi sinh

- PCR, real time PCR (Biorad – Mỹ)

- Máy đọc và phân tích hình ảnh gel (Biorad – Mỹ)

- Hệ thống ELISA

- Máy li tâm lạnh (Đức)

- Kính hiển vi soi ngược, huỳnh quang, soi nổi (Olympus – Nhật)

- Máy định danh vi khuẩn (Đức).

- Máy đông khô ở quy mô pilot (Telstar, Tây Ban Nha)

 

                              Real-time PCR (Biorad – Mỹ)

 

 Phân tích vi sinh

Hóa học môi trường

- Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS (Thermo Element – Mỹ)

- Quang phổ Plasma ghép cặp cảm ứng (ICP – MS Varian-Mỹ)

- Máy đo BOD (WTW – Đức), COD (WTW – Đức, Hatch – Mỹ), TOC (OI – Mỹ)

- Hệ thống phá mẫu và chưng cất đạm Kjeldahl (Gerthard – Đức)

- Máy lấy mẫu khí, máy đo khí thải, máy đo bụi hiện số, máy đo khí độc (Mỹ)

- Hệ thống lấy mẫu đất và mẫu nước (Đức)

- Một số máy đo mẫu nước hiện trường, đo pH.

- Sắc ký khí (Agilent – Mỹ)

- Sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS/MS, Thermo Finigan - Mỹ)

- Sắc ký lỏng (Shimadzu – Nhật)

- Sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS/MS, Thermo Finigan - Mỹ)

- Sắc ký tinh chế Protein (Biorad – Mỹ)

- Sắc ký phân tích acid amin (Armesham – Anh)

 

Sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS/MS, Thermo Finigan - Mỹ)

 

Hệ thống phá mẫu và chưng cất đạm Kjeldahl (Gerthard – Đức)

 

HPLC

 

TOC

 

Quang phổ Plasma ghép cặp cảm ứng (ICP – MS Varian-Mỹ)