CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN CNSH & MT NĂM HỌC 2011 - 2012
Đóng
Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
Trần Nguyễn Vân Nhi (2011) “Tối ưu hóa quá trình xử lý nước thải phòng thí nghiệm bằng phương pháp keo tụ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy sản, số 4/2011, tr. 15-20
Phạm Thu Thủy, Võ Thị Hà, Nguyễn Văn Duy (2011), “Ứng dụng kỹ thuật Realtime-PCR để phát hiện Salmonella trong mẫu nước và thực phẩm”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Thủy sản, số 4/2011, tr.68-73.
Phạm Thu Thủy, Khúc Thị An (2012) “Phát hiện virus gây hội chứng đốm trắng trên tôm bằng kỹ thuật LAMP”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Thủy sản, số 1/2012, tr.19-23.
Nguyễn Thị Ngọc Thanh (2012) “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước thải các ao nuôi tôm”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy sản, số 1/2012, tr. 71-75
Thị Huyền, Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Ngọc Anh, Vũ Lệ Quyên (2012) “Tách chiết collagen từ da cá tra Pangasius hypophthalmus bằng phương pháp hóa học”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy sản, số 2/2012, tr. 31-36

Bộ môn Công nghệ sinh học
Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Thị Hải Thanh (2012). Một số tính chất của dịch Bacteriocin từ 2 chủng vi khuẩn lactic chứng tỏ tiềm năng ứng dụng của cúng trong bảo quản nguyên liệu thủy sản ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản số 1- 2012; 88 – 93.
Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Thị Cẩm Ly (2012). Phân lập và xác định gen độc tố của Vibrio ở Nha Trang Parahaemolyticus trong hải sản tươi sống. Tạp chí  Khoa học – Công nghệ thủy sản số 2- 2012; 42 – 47.
Nguyễn Văn Duy (2011). Marine bacteriocin as a new drug for aquaculture health. Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản số 4- 2011; 182 -187.
Nguyễn Văn Duy, Lưu Thị Thúy (2012). Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic sinh bacteriocin từ nước muối lên men truyền thống nhằm bảo quản nguyên liệu thủy sản Tạp chí Công nghệ sinh học đã nhận đăng
Nguyễn Thị Hải Thanh, Huỳnh Thị Thúy Kiều (2012). Tác dụng hạ đường huyết của các phân đoạn dịch chiết từ nấm Linh chi Ganoderma Lucidum trồng trên rong giấy đối với chuột nhắt gây đái tháo đường bằng Streptozotocin. Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản số 2- 2012; 48-52/
Phạm Ngọc Minh Quỳnh, Khúc Thị An (2012). Vi nhân giống cây hoa cúc (Chrysanthemum sp.) tại Trường Đại học Nha Trang. Tap chí Khoa học – Công nghệ thủy sản số 2- 2012; 53 – 58.
Trang Sỹ Trung, Nguyễn Công Minh, Bùi Thị Minh Phương (2012). Phương pháp mới để hạn chế sử dụng hóa chất trong công nghệ sản xuất Chitin từ phế liệu tôm. Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản số 1- 2012; 82 – 87.
Huỳnh Hoàng Như Khánh, Mikhail Kusaykin, Bùi Minh Lý, Cao Thị Thúy Hằng, Ngô Thị Duy Ngọc, Phan Thị Hoài Trinh, Võ Thị Diệu Trang, Lê Thị Hoa, Lê Quang Huấn, Lê Nhã Uyên (2011). Tinh sạch và khảo sát đặc tính của enzym thủy phân Alginate từ gan tụy ốc bàn tay Lambis sp. Tạp chí Công nghệ sinh học, Tập 9, chuyên san 4A, 2011; 589. – 595.
Nguyễn Quỳnh Uyển, Lê Phương Chung, Đinh Thúy Hằng, Nguyễn Huỳnh  Minh Quyên (2012). Sàng lọc các chất kháng sinh chống ung thư từ xạ khuẩn phân lập ở Vườn Quốc gia Cát Bà. Tạp chí Khoa học ĐH QGHN tập 27, số 4, 2011.

Tổ nghiên cứu và triển khai Công nghệ


Đặng Thúy Bình, Lê Thị Thu Hà, Trương ThỊ Thu Thủy, Nguyễn Thị Như Thường (2011). Population genetics of Conus textile in the South Center of Vietnam. Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản số 4/2011
Đặng Thúy Bình, Khúc Thị An. Nguyễn Thị Thúy Hà (2012). Định danh một số loài ốc cối (Conus spp.) ở vùng biển Nam Trung bộ Việt Nam dựa trên đặc điểm hình thái và di truyền.. Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản số 2- 2012; 37 – 41
Đặng Thúy Bình, Ngô Đăng Nghĩa, Vũ Đặng Hạ Quyên (2011). Nghiên cứu biến động di truyỀn quần thể cá ngựa ba chấm (Hippocampus trimaculatus) tại khu vực Nam trung bộ Việt Nam. Tạp chí Công nghệ sinh học. Tập 9, số chuyên san 44-2011
Đặng Thúy Bình, Gleen. A. Bristow., Vũ Đặng Hạ Quyên (2012). Mối quan hệ tiến hóa giữa các loài sán lá đơn chủ (Monogenea: Platyhelminthes) tìm thấy trên cá mú (Epinephelus spp. và Plectropomus leopardus) tại Khánh Hòa, Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 5/2012..
Đặng Thúy Bình, Ngô Đăng Nghĩa, Đào Thị Ngà (2012). Phương thứcc dinh dưỡng của ốc cối (Conus spp.) và mối quan hệ tiến hóa. Đã phản biện, dự kiến xuất bản số 3.2012.

Báo cáo hội thảo chuyên ngành

Phm Thu Thuy, Christian Scharf, Elke Hammer, Manuela Gesell, Jürgen Sonnemann, James Beck, Uwe Völker, 2012. Investigation of The Effects of The Histone Deacetylase Inhibitor Saha on The Medulloblastoma Cell Line Daoy Using Gel-Based Proteomics”, BME2012 in Vietnam, IFMBE Proceedings, 2012, p. 341-344
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
, Ngô Thị Tường Châu 2011, Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng phân giải chất hữu cơ cao và ứng dụng vào xử lý nước thái các ao nuôi tôm”. Báo cáo (poster) tại Hội nghị quốc tế về các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và tiềm năng ứng dụng thảm thực vật vào xử lý nước thải ở Việt Nam, Hà Nội, 11/2011.
Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Ngô Thị Tường Châu 2012. “Khả năng phân giải tinh bột của các chủng vi khuẩn phân lập từ nước thải nuôi tôm ở thừa thiên huế”. Báo cáo (poster)  tại Hội nghị Khoa học trẻ ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ III, Huế, 3/2012.
Nguyễn Văn DuyPhạm Ngọc Minh Quỳnh. Đánh gía chất lượng cá giò nguyên liệu tươi bảo quản bằng dịch bacteriocin từ vi khuẩn lactic. Hội nghị CNSH  toàn quốcKhu vực phía nam. 11/2011.
Nguyễn Văn Duy
. 2011. Phổ ức chế vi sinh vật gây bệnh và gây thối thực phẩm của các chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin. Hội nghị Khoa học lần thứ 8, Trường Đại học Nông lâm 12/2011.
Đặng Thúy Bình, 
Ngô Đăng Nghĩa, 2011Phương thức dinh dưỡng của ốc cối (Conus spp.) và mối quan hệ tiến hóa. . Hội thảo Động vật thân mềm toàn quốc. Viện NC NTTS 3, Nha Trang.
Đặng Thúy Bình, 
Vũ Đặng Hạ Quyên. 2011. Molecular phylogenetic relationship of Vietnamese grouper (Epinephelus andPlectropomus) based on sequences of 16S mtDNA. Hội thảo quốc tế về “Nguồn lợi, đa dạng sinh học vùng duyên hải Việt Nam và các vùng ven Biển Đông Nam Á” tại - Nha Trang - Khánh Hòa (24- 25/11/ 2011).
Đặng Thúy Bình,  Ngô Đăng Nghĩa, Vũ Đặng Hạ Quyên. 2011Nghiên cứu biến động di truyền quần thể cá ngựa ba chấm (Hippocampus trimaculatus) tại khu vực Nam Trung Bộ, Việt Nam. Hội thảo Công nghệ sinh học phía nam. TPHCM. 11/2011.
Đặng Thúy Bình, 
Lê Thị Mai Anh. 2011. Mối quan hệ phát sinh loài của trai tai tượng (Tridacna spp.) ở vùng biẻn Nam và Trung bộ Việt Nam, Hội thảo Khoa học Trường Đại học Nông Lâm làn thứ 8. 12/2011
Hoàng Kim Quỳnh, Đặng Thúy Bình, Lê Phương Chung. 2011. Nghiên cứu đa dạng di truyền cỦa cá ngựa đen (Hippocampus kudableeker, 1852) tẠi khu vực Khánh Hòa và Phú Yên. Hội thảo Khoa học Trường Đại học Nông Lâm lần thứ 8. 12/2011.