Chi tiết tin
Đóng
Hội thảo giao lưu hợp tác phát triển công nghệ đèn LED cho nghề cá vien khcnktts 20/07/2017 8:33:34 SA
 Giao lưu hợp tác phát triển công nghệ đèn LED cho nghề cá giữa Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản và công ty Fudintek - Đài Loan.
Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Viện và Tập đoàn SiamBrothers Việt Nam vien khcnktts 18/01/2014 5:17:28 CH
 Tập đoàn SiamBrothers Việt Nam sẽ hỗ trợ tư vấn thiết kế và thử nghiệm đèn Ecolight cho nghề khai thác xa bờ kết hợp ánh sáng, tư vấn thiết kế lưới rê hỗn hợp cũng như hỗ trợ thiết bị cho những nghiên cứu của Viện...
ĐẠI SỨ ARGENTINA ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN vien khcnktts 23/04/2013 3:42:49 CH
 Sáng ngày 22/4/2013, Ông Alberto Jaime Kaminker - Đại sứ Argentina tại Việt Nam và Ông Juan Guzik – Cán bộ phụ trách đối ngoại & chính trị đến thăm và làm việc với Trường Đại học Nha Trang, Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản.
Đối tác hợp tác trong và ngoài nước Hưng ttmt 14/01/2012 9:44:08 SA
 Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản có quan hệ hợp tác với tất cả các Sở Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi các tỉnh có nghề cá trong cả nước. Hợp tác với các trường, viện như