Chi tiết thông báo
Minimize

BM.CNKTTS sinh hoạt học thuật định kỳ tháng 6.2014
6/6/2014 8:22:52 AM

BM. CNKTTS thông báo và kính mời CBGD, CBVC, HSSV và độc giả quan tâm đến tham dự buổi sinh hoạt học thuật định kỳ BM với các nội dung chi tiết sau:

Giờ/ngày tổ chức: 14g00 ngày 06-6-2014.  Địa điểm: VP Bộ môn - số 09 Nguyễn Đình Chiểu – Nha Trang..

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Hồ Ngọc Điệp

Xác định các thông số kỹ thuật sợi, lưới dùng trong nghề lưới rê hỗn hợp

2

Nguyễn Trọng Thảo

Một số kết quả bước đầu thử nghiệm nghề lưới rê hỗn hợp tại Quảng Nam