Chi tiết thông báo
Đóng

Thư mời họp hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
11/07/2016 2:51:14 CH

Thời gian: 14h00 ngày 22 tháng 7 năm 2016.

Địa điểm: Phòng C1, Viện KH&CNKT Thủy sản, 09 Nguyễn Đình Chiểu – Nha Trang – Khánh Hòa.

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phi Toàn.

Đề tài: Xác định số lượng và cơ cấu đội tàu khai thác hải sản hợp lý ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Chuyên ngành đào tạo: Khai thác Thủy sản, Mã số 62620304.

Để biết thêm thông tin liên hệ cô Ngô Thị Thanh Thảo, điện thoại 0582 471 393.

Nội dung thư mời: