Chi tiết thông báo
Đóng

Chào cờ Sinh viên tháng 10 năm 2016
27/09/2016 2:34:39 CH

Viện tổ chức Chào cờ sinh viên tháng 10 năm 2016

Thời gian: 17h15' ngày 04 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Hội trường số 3

Thành phần: Toàn thể GV và sinh viên trong Viện

Kính nhờ quý thầy cô thông báo đến sinh viên lớp mình làm CVHT.