Chi tiết thông báo
Đóng

Kế hoạch giao đồ án, chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên khóa 55 (55QLTS)
08/02/2017 3:13:00 CH

Bộ môn Công nghệ Khai thác Thủy sản thông báo đến toàn thể sinh viên đủ điều kiện làm đồ án, chuyên đề tốt nghiệp ở học kỳ II năm học 2016-2017 cần chú ý:

- Dự kiến giao quyết định đồ án, chuyên đề tốt nghiệp vào 18/2/2017 (thời gian và địa điểm thông báo sau).

- Sinh viên nên vào sớm, gặp GVHD để có những trao đổi về đồ án, chuyên đề đã đăng ký.

- Yêu cầu tất cả các sinh viên thuộc diện nêu trên phải có mặt đầy đủ, đúng giờ.