Chi tiết thông báo
Đóng

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Viện
30/03/2017 9:25:48 SA

Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản thông báo đến toàn thể Giảng viên, Cán bộ và Sinh viên thuộc Viện để chuẩn bị cho kế hoạch hội thảo khoa học cấp Viện như sau:

Chủ đề Hội thảo có thể chọn một trong các chủ đề sau (tùy thuộc vào nội dung báo cáo):
1. Đảm bảo an toàn trong khai thác thủy sản
2. Khai thác và quản lý nghề cá bền vững
3. Áp dụng tiến bộ khoa học trong khai thác thủy sản.
Hoặc chủ đề khác tùy vào số lượng báo cáo có nội dung gần nhau.
.....
Thời hạn nộp báo cáo đến hết ngày 14 tháng 4 năm 2017 (đ/c Nhuận) để ban tổ chức tổng hợp, xác định chủ đề hội thảo và đăng ký Phòng KHCN.

Trân trọng kính báo.