Chi tiết thông báo
Đóng

Thư mời họp hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Hoa Hồng
16/05/2017 10:56:38 SA

Thực hiện theo Quyết định số 424/QĐ-ĐHNT ngày 05/5/2017 của Hiệu trưởng Trường đại học Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở:

-  Đề tài luận án:" Khai thác hợp lý nguồn lợi Thủy sản vùng biển ven bờ từ thị xã Cửa Lò tới Diễn Châu, tỉnh Nghệ An"

- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoa Hồng

- Chuyên ngành: Khai thác thủy sản

- Mã số: 62620304

Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 5 năm 2017 tại Phòng Hội thảo A, thư viện Trường ĐH Nha Trang số 2 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Kính mời quý Thầy, cô giáo và các học viên quan tâm tham dự.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cô Ngô Thị Thanh Thảo, Viện KH&CNKT Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, ĐT: 0582.471393, email:thaontt@ntu.edu.vn

Trân trọng kính mời.

>>> Xem chi tiết