Chi tiết thông báo
Đóng

Kế hoạch tổ chức hội nghị học tập tốt - rèn luyện tốt năm học 2017-2018
13/11/2017 3:41:07 CH

Viện thông báo đến toàn thể Thầy / Cô, cán bộ viên chức và các em sinh viên thông tin hội nghị học tập tốt - rèn luyện tốt năm 2017-2018 như sau:

1. Thời gian:

7h30’ ngày 19/11/2017 (Chủ nhật)

2. Địa điểm:

Nhà truyền thống (Phòng bảo tàng ngư cụ trước đây).

3. Thành phần tham dự:

Toàn thể Giảng viên, CBVC của Viện; sinh viên của Viện đang học tại Trường, cựu sinh viên và các nhà tuyển dụng, nhà tài trợ học bổng (nếu có).

4. Nội dung Hội nghị:

            4.1) Báo cáo tham luận:

            Bài 1: Phương pháp học tập tốt học học phần chuyên ngành Khai thác thủy sản

            Bài 2: Phương pháp học tập tốt học học phần chuyên ngành Quản lý thủy sản

            Bài 3: Kinh nghiệm trong hoạt động phong trào và học tập

            Bài 4: Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên (báo cáo của giảng viên)

            4.2) Trao học và học bổng cho sinh viên

            - Trao các giấy khen về học học tập và rèn luyện của Nhà trường cho sinh viên

            - Trao học bổng của các nhà tài trợ cho sinh viên

4.3) Tọa đàm giao lưu giữa sinh viên với cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, nhà tài trợ

-  Thảo luận về nhu cầu việc làm, vị trí làm việc, các yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với người dự tuyển;

           - Thảo luận về phương thức thích ứng trong học tập và làm việc và các vấn đề liên quan khác diễn ra trong khuôn khổ của Hội nghị.