Chi tiết thông báo
Đóng

Trao đổi học thuật
06/12/2017 8:38:57 SA

Viện KH&CN KTTS thông báo đến toàn thể sinh viên, giảng viên về buổi trao đổi học thuật với các thông tin chi tiết sau:

-      Tác giả báo cáo: Ông Watanabe - Cố vấn cao cấp của Tổng cục Thuỷ sản

-      Chủ đề:

1.     Quản lý nghề cá dưới góc nhìn Kinh tế

2.     Tầm quan trọng của việc đánh giá trữ lượng đàn cá

3.     Hiện trạng quản lý nghề cá tại VN (dưới góc nhìn chuyên gia) và đề xuất giải pháp

-      Thời gian: 14h-16h ngày 05 và 06 tháng 12

-      Địa điểm: Phòng C5 - Tầng 2 - Viện Khai thác

       -      Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Dịch tóm tắt