Chi tiết thông báo
Đóng

Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đối với NCS Nguyễn Trọng Lương
05/02/2018 8:41:24 SA

Viện KH&CN KTTS thông báo đến toàn thể quý Thầy Cô, Sinh viên và Cán bộ quan tâm đến dự buổi đánh đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Trọng Lương.

Thời gian: 14h00 ngày 10 tháng 2 năm 2018.

Địa điểm: Phòng C1, tòa nhà Viện KH&CN KTTS, 09 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.

Chi tiết giấy mời