Chi tiết thông báo
Minimize

Đánh giá luận văn cao học ngành Khai thác Thủy sản
3/11/2018 6:23:01 PM

Viện KH &CN KTTS thông báo đến toàn thể sinh viên và cán bộ quan tâm đến dự buổi đánh giá luận văn cao học Ngành Khai thác Thủy sản

Thời gian: 14h ngày 16/3/2018 (Thứ 6)

Địa điểm: Phòng C1, Viện  KH&CN KTTS, 09 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa