Chi tiết tin
Minimize
Bảo vệ thành công dự án chuyển giao công nghệ cấp tỉnh Khánh Hòa 

vien khcnktts 10/4/2015 9:42:55 PM
Năng suất đánh bắt của mẫu lưới hoàn thiện cao hơn 2,58 lần so với nghề lưới rê thu ngừ đối chứng của ngư dân Khánh Hòa và kích cỡ, chủng loại và chất lượng sản phẩm khai thác cũng cao hơn; do đó hiệu quả kinh tế (doanh thu, lợi nhuận) cao hơn khoảng 1,7 lần

Ngày 25/9/2015, ThS. Nguyễn Trọng Thảo - Chủ nhiệm dự án sản xuất thử nhiệm cùng với các cộng tác viên đã bảo vệ thành công Dự án “Hoàn thiện và chuyển giao công nghệ nghề lưới rê hỗn hợp cho đội tàu lưới rê khơi tỉnh Khánh Hòa” trước hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định thành lập số 2491/QĐ-CTUBND ngày 9/9/2015. Dự án đã hoàn thành được mục tiêu đề ra với kết quả sau:

- Về công nghệ chế tạo ngư cụ: Đã kết hợp giữa nhà khoa học – doanh nghiệp – ngư dân sản xuất nghề chế tạo thành công mẫu lưới khai thác có hiệu quả trong vùng triển khai Dự án. Điểm nổi bật của Dự án trong công nghệ nầy là giải pháp hữu ích thay thế giềng chì sử dụng phổ biến bằng giềng chì bọc có ưu điểm không gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm vật tư, dễ cơ giới hóa và an toàn trong sản xuất. Ngư cụ hoàn thiện đã khắc phục hoàn toàn các nhược điểm của các lưới mẫu.

- Về hiệu quả sản xuất: Năng suất đánh bắt của mẫu lưới hoàn thiện cao hơn 2,58 lần so với nghề lưới rê thu ngừ đối chứng của ngư dân Khánh Hòa và kích cỡ, chủng loại và chất lượng sản phẩm khai thác cũng cao hơn; do đó hiệu quả kinh tế (doanh thu, lợi nhuận) cao hơn khoảng 1,7 lần.

- Về hiệu quả xã hội: Giảm lực lượng lao động trên tàu gần ½ so của nghề lưới rê truyền thống, giảm cường độ lao động trên biển, tăng cường bám biển đảo biên giới phía Đông.

Kết quả trên là cơ sở để ngư dân Khánh Hòa chuyển đổi cơ cấu nghề theo định hướng phát triển nghề khai thác theo Nghị định 67/NĐ- CP trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Trọng Thảo

Các tin cùng thể loại
+ Ứng dụng GIS tạo khu vực bảo vệ và bảo vệ đàn cá
+ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TỈNH TẠI NINH THUẬN
+ TỌA ĐÀM KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG CÂU TAY
+ HỘI THẢO KHOA HỌC
+ HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÈN LED”
+ Đưa công nghệ đá khô (đá CO2) vào lĩnh vực khai thác thủy hải sản
+ Ba công nghệ nên sử dụng để bảo quản sản phẩm hải sản sau khai thác trên tàu cá
+ Hiện trạng khai thác, nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam và đề xuất giải pháp xử lý nước thải
+ Ứng dụng công nghệ hiện đại cho tàu đánh cá xa bờ
+ Thiết bị kết nối vệ tinh "vô dụng"
+ Những nguyên nhân chính làm suy giảm chất lượng hải sản sau khai thác trên tàu cá
+ Giải pháp lựa chọn mô hình hồi quy đơn biến
+ Phương pháp thu thập số liệu trong Nghiên cứu khoa học
+ Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm Who sample size 2.0 tính toán cỡ mẫu
+ Các công cụ hỗ trợ tính cỡ mẫu trong NCKH
+ Kết quả họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm