Chi tiết tin
Minimize
Đối tác hợp tác trong và ngoài nước 

Hưng ttmt 1/14/2012 9:44:08 AM
Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản có quan hệ hợp tác với tất cả các Sở Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi các tỉnh có nghề cá trong cả nước. Hợp tác với các trường, viện như
Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản có quan hệ hợp tác với tất cả các Sở Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi các tỉnh có nghề cá trong cả nước. Hợp tác với các trường, viện như: trường Đại học Cần Thơ, trường Trung học Thủy sản I, trường Trung học Thủy sản III, trường Trung học Hàng Giang, trường Đại học giao thông vận tải Hồ Chí Minh, trường Đại học Hàng hải, Tổng cục Thủy sản, Viện Nghiên cứu Thủy sản III, viện Hải dương học Nha Trang, viện Nghiên cứu hải sản Hải Phòng, Trung tâm bảo tồn biển Nha Trang, Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) ....

  
Làm việc với Trung tâm KNQG Làm việc với đoàn Cà Mau

Quốc tế

Hợp tác chủ yểu là lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, cụ thể: đã có 3 tiến sĩ được đào tạo ở Liên Xô cũ, 2 thạc sĩ được đào tạo tại Australia, 05 cán bộ được bồi dưỡng tại các trường Đại học ở Iceland, Norway, Thái Lan và 1 cán bộ đang làm NCS tại Hàn Quốc, 1 NCS và 1 Cao học tại NaUy.

Viện đã có đoàn cán bộ tham gia giao lưu, đặt quan hệ hợp tác với các trường Đại học Pukyong, Yosu, Tromso.

CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC

Mục tiêu

Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ trong lĩnh vực Khai thác Thủy sản, bảo vệ nguồn lợi, an toàn hàng hải tàu cá vào thực tiễn.

 Nội dung

** Đào tạo

            - Phối hợp đào tạo, hội thảo… nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, trao đổi các nhà khoa học và cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm.

            - Đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn và hướng tới đạt chuẩn quốc tế.

            - Mở rộng phát triển ngành nghề theo hướng đa ngành.

                        

Chuyên gia Pháp tập huấn kỹ năng cấp cứu bằng Oxy cho Giảng viên và sinh viên của Viện

 ** Nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu giải pháp khai thác hiệu quả và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản ven bờ.

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển nghề cá bền vững dựa vào cộng đồng.

- Nghiên cứu đề xuất qui trình khai thác an toàn trên tàu khai thác thủy sản.

- Nghiên cứu chuyển giao các đề tài khoa học ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

- Phối hợp nghiên cứu các lĩnh vực khoa học khác

Đối tác

      Tiếp tục quan hệ hợp tác với các trường, sở, viện, chi cục bảo vệ nguồn lợi trong cả nước.

        Mở rộng hợp tác với trường Đại học, viện nghiên cứu trên thế giới như: Đại học Yosu, Pukyong, Autralian Marine University (AMC), Tromso và NCFS của Nauy, United Nation University, Trung tâm nghiên cứu phát triển nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC)…


Các tin cùng thể loại
+ Hợp tác với các công ty, doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học
+ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA VIỆN KH&CN KTTS VỚI CTY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG HẢI ĐĂNG
+ ĐẠI SỨ ARGENTINA ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN
+ Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Viện và Tập đoàn SiamBrothers Việt Nam
+ Hội thảo giao lưu hợp tác phát triển công nghệ đèn LED cho nghề cá