Hợp tác đối ngoại
Đóng

-          Trang Hợp tác đối ngoại

o       Hợp tác trong nước

 Bộ môn đang duy trì và phát huy hợp tác với các đối tác trong nước như: Viện Hải dương học Nha Trang, Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III - Nha Trang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản của 28 tỉnh thành trong cả nước và các Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Quy Nhơn, Cà Mau, Vũng Tàu...

 o       Hợp tác quốc tế

 Viện đã và đang mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài như FAO, Đại học Cao Hùng (Đài Loan), Đại học Tromso (NaUy).

 o       Khoa và Doanh nghiệp

Hiện nay, Viện đang hợp tác với Tập đoàn SIAM BROTHERS VIỆT NAM:
            - Sinh viên thực tập, nghiên cứu tại Công ty sản xuất dây lưới
            - Hợp tác nghiên cứu thử nghiệm đèn tiết kiệm điên Ecolight dùng trong nghề vây, mành;
            - In ấn tài liệu phục vụ học tập, bồi dưỡng Thuyền trưởng, thuyền viên.
            - Tài trợ học bỗng, học phí cho SV ngành Khai thác Thủy sản.