Nghiên cứu khoa học
Đóng


Định hướng NCKH

Về quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi:

- Khảo sát và điều tra nguồn lợi thủy sản

- Bảo vệ, phát triển nguồn lợi ven bờ và các khu vực khai thác truyền thống

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới GIS, RS... vào lĩnh vực quản lý nghề cá và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

- Triển khai dự án 'Nghiên cứu xây dựng rạn nhân tạo ở vùng ven biển Việt Nam'

- Nghiên cứu xây dựng, quản lý khu bảo tồn biển, phục vụ nuôi biển

Về quản lý và phát triển nghề cá bền vững:

- Xác định cơ cấu nghề hợp lý

- Xác định số lượng tàu theo nghề, công suất, vùng biển, mùa vụ

- Xác định sản lượng khai thác theo hạn ngạch

- Nghiên cứu xây dựng mô hình khai thác hải sản theo hướng sản xuất phát triển bền vững

- Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng, hệ sinh thái...

- Chuyển đổi nghề cho tàu nhỏ, các tàu làm nghề đánh bắt hủy diệt

Về kỹ thuật khai thác:

- Cải tiến ngư cụ để khai thác có chọn lọc

- Du nhập các nghề mới có chọn lọc

- Chuyển giao công nghệ khai thác, bảo quản sản phẩm tiên tiến

- Nâng cao hiệu quả sản xuất

- Khai thác các đối tượng có giá trị kinh tế cao

- Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới (vật liệu, phương pháp phát hiện và tập trung cá ...)

 o       Các công trình đã, đang nghiên cứu

TT

Tên đề tài và mã số

Chủ nhiệm (CN)/ Cộng tác viên (CTV)

Cấp

Thời gian

Đánh giá

1.  Hoàn thiện và chuyển giao công nghệ nghề lưới rê hỗn hợp cho đội tàu lưới rê khơi tỉnh Khánh Hòa   CN: Nguyễn Trọng Thảo
CTV: Nguyễn Duy Toàn; Hồ Ngọc Điệp;  Nguyễn Y Vang; Phạm Hồng Mạnh
 Tỉnh  2013 - 2014  Đang triển khai
 2. Đánh giá tác động của nghề khai thác tôm hùm giống đến cảnh quan môi trường và NLTS vịnh Nha Trang   CN - Trần Đức Phú
CTV: Nguyễn Văn Nhuận
 Tỉnh  2012-2013 Nghiệm thu cấp cơ sở 
3.

“Nghiên cứu thiết kế ngư cụ thử nghiệm phòng tránh cá nhám tại vùng biển Bình Định”

Chi cục KT&BVNLTS Bình Định -CN

Nguyễn Trọng Thảo - CTV

Phạm Văn Thông - CTV

Tỉnh

2011 - 2012

Tốt

 4.
Hỗ trợ công nghệ cơ giới hóa nghề lưới vây xa bờ tỉnh Nghệ An   Chi cục KT&BVNLTS Nghệ An
Nguyễn Trọng Thảo -CTV
Tỉnh  2011-2012  Xuất sắc 
5.

Nghiên cứu xây dựng bãi cá nhân tạo tại Ninh Thuận nhằm bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Nguyễn Trọng Lương – CN

Trần Đức Phú – CTV

Phạm Văn Thông – CTV

Nguyễn Y Vang - CTV

Tỉnh – Ninh Thuận

2011-2013

Đang triển khai

3.

Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ nguồn lợi thủy sản của nghề lưới kéo ven bờ tỉnh Khánh Hòa

Trần Đức Phú – CN

Nguyễn Trọng Lương – CTV

Nguyễn Phong Hải – CTV

Nguyễn Văn Nhuận - CTV

Bộ Giáo dục & Đào tạo

2010-2011

Đang triển khai
4.

Nghiên cứu cải tiến lồng, bẫy truyền thống tại Ninh Thuận để nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản.

Trần Đức Phú – CN

Nguyễn Trọng Lương – CTV

Phạm Văn Thông – CTV

Nguyễn Văn Nhuận – CTV

Nguyễn Trọng Thảo - CTV

Tỉnh – Ninh Thuận

2010-2011

Khá

 5.

Hỗ trợ, tiếp nhận công nghệ khai thác hải sản bằng lồng bẫy cho ngư dân khu kinh tế Dung Quất và vùng ven. MS 01/2010/HĐ – DA/KHCN

 
 Nguyễn Trọng Thảo -CN
Nguyễn Trọng Lương- CTV
Nguyễn Văn Nhuận-CTV
 Dự án Tỉnh Quảng Ngãi
2010 -2011
 Đạt
6

Nghiên cứu hiện trạng khai thác và sử dụng cá tạp (cá non, cá chưa trưởng thành, cá kém chất lượng, cá có giá trị kinh tế thấp) của một số nghề khai thác chủ yếu (kéo, đáy, te, vây, vó, mành, chụp mực).

Trần Đức Phú - CTV

Cấp Bộ NN&PTNT

2009-2010

Khá

7

Nghiên cứu sử dụng ánh sáng đèn ngầm trong nước và ánh sáng màu cho nghề lưới vây xa bờ biển miền Trung và miền Nam

Nguyễn Đức Sĩ - CTV

Bộ NN&PTNT

2008-2010

Khá

8.

Chuyển giao kỹ thuật khai thác bằng lồng bẫy cho ngư dân tỉnh Quảng Bình” mã số B2007 – 13 -23TĐ

Nguyễn Trọng Thảo –CN

Nguyễn Văn Nhuận – CTV

Nguyễn Trọng Lương – CTV

Phạm Văn Thông - CTV

Bộ GD & ĐT

2007-2008

Đã nghiệm thu cấp cơ sở

9.

“Qui hoạch tổng thể phát triển nghề khai thác hải sản huyện đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị”. Mã số đề tài: B2006 – 13 - 14TĐ.

Hoàng Hoa Hồng - CN

Nguyễn Trọng Thảo - CTV

Bộ GD & ĐT

2006-2008

Khá

10.

Khai thác máy dò ngang cho nghề lưới vây xa bờ ở vùng biển Cà Mau

Trần Đức Phú - CN

Bộ Giáo dục & đào tạo

2005-2006

Khá

11.

Ứng dụng kỹ thuật khai thác cá ngừ bằng nghề lưới vây khơi của Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng.

Trần Đức Phú - CTV

Bộ Thủy sản

2002-2004

Khá

12.

Điều tra thực trạng việc sử dụng nguồn sáng trong nghề lưới vây xa bờ ở tỉnh Tiền Giang và tỉnh Cà Mau

Nguyễn Đức Sĩ - CN

Bộ

2002-2004

Khá

13

Đánh giá hiệu quả kinh tế của một cặp tàu lưới kéo xa bờ của tỉnh Cà Mau khai thác tại vùng biển Tây Nam Bộ

Nguyễn Quốc Khánh – CN

Trường

2002-2003

Tốt

14.

Lựa chọn cỡ loại tàu cho nghề lưới kéo xa bờ của tỉnh Cà Mau

Nguyễn Quốc Khánh – CN

Trường

2001-2002

Tốt

15.

Tìm hiểu ảnh hưởng ảnh hưởng của nguồn sáng đến đối tượng đánh bắt của nghề lưới vây ở tỉnh Bình Thuận.

Nguyễn Đức Sĩ - CN

Trường

1997-1998

Khá

 

 

o       Các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

 

 

 

o       Các sản phẩm khoa học công nghệ