Kế hoạch và nội dung sinh hoạt học thuật tháng 4.2014
Đóng

BM Công nghệ Khai thác Thủy sản thông báo kế hoạch sinh hoạt học thuật cấp bộ môn như sau, và kính mời các bạn quan tâm đến dự:

I. 14 giờ ngày 11/4/2014 (thứ 6) có 2 nội dung:

1. ‘Nâng cao thu nhập cho người có thu nhập thấp thông qua việc nâng cao chất lượng hải sản sau khai thác bằng công nghệ vật liệu mới Polyurethane (PU), sử dụng hoạt chất sinh học Polyphenol từ thực vật và đá khô (đá CO2) trong bảo quản hải sản sau khai thác trên tàu cá". 
BCV: Phạm Văn Thông.

2. Báo cáo hội nghị KH về khai thác hải sản; thảo luận 3 nội dung: 

- Khai thác vụ cá bắc và nhiệm vụ triển khai vụ cá Nam 2014;

- Kết quả nghiên cứu biến động nguồn lợi hải sản giai đoạn 2011-2013;

- Kết quả dự báo ngư trường và nhiệm vụ trong thời gian tới. 
BCV: Nguyễn Trọng Thảo.

II. 14 giờ ngày 15/4/2014, với các nội dung

1. Một số vấn đề công nghệ vật liệu mới về nghề cá. 
BCV: Nguyễn Trọng Thảo

2. Đánh giá thực trạng nghề khai thác hải sản và khả năng chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác tại Quảng Nam. 
BCV: Nguyễn Trọng Thảo.

Địa điểm tổ chức: BM Công nghệ Khai thác Thủy sản, 9 Nguyễn Đình Chiểu – Nha Trang – Khánh Hòa.