Sinh hoạt học thuật tháng 01.2014
Đóng
Bộ môn Công nghệ Thủy sản thông báo đến quý thầy cô và các bạn quan tâm đến dự sinh hoạt học thuật tại bộ môn.

Giờ/ngày tổ chức: 14g00 ngày 03-01-2014.  

Địa điểm: VP Bộ môn - số 09 Nguyễn Đình Chiểu – Nha Trang..

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Nguyễn Duy Toàn

Khả năng chuyển đổi cơ cấu nghề lưới rê thu ngừ tại TP. Nha Trang – Khánh Hòa.

2

Nguyễn Văn Nhuận

Tạo mục lục, danh mục hình, danh mục bảng tự động cho báo cáo khoa học

3

Phạm Văn Thông

Phương pháp triển khai và đánh giá bài tập nhóm qua mạng